Name-First Name-Last Squat Opener Bench Opener Deadlift Opener Male over 83kg (Heavyweight) Male under 83kg (Lightweight) Female over 63kg (Heavyweight) Female under 63kg (Lightweight)
Noel Whelan 195 125 200 no yes no no
Stephen Davison 215 140 240 yes no no no
Jordan Konczak 200 130 230 no yes no no
Emma Ryall 82.5 52.5 110 no no yes no
Franzmann Tim 75 100 170 no yes no no
Steve Duff 160 100 180 yes no no no
James McCarthy 240 155 275 yes no no no
Ian Holland 165 100 200 no yes no no
Cian O’Shea 145 90 190 yes no no no
Mark Ennis 140 105 175 no yes no no
Robert Vegso 190 170 200 no yes no no
Caroline Cunniffe 75 42.5 100 no no no yes
Jason Boggan 230 130 240 yes no no no
Ben Doyle 175 120 200 yes no no no
Tommy Hourigan 172.5 112.5 210 no yes no no
Kilian Kirsch 175 95 195 yes no no no
Aindriú Jenkinson 165 90 210 no yes no no
Ambra Scolaro 80 42.5 95 no no no yes
Stephen Dunne 200 145 220 no yes no no
silvano senn 170 107.5 220 yes no no no
Kevin McDermott 150 117.5 200 yes no no no
Sarah Whelan 75kg Tbd Tbd no no no yes
Pearl Mackey 90 50 120 no no no yes
Alastair McClelland 190 105 220 yes no no no
Hannah Stephenson 100 52.5 117.5 no no yes no
Saundra Ryan 100 47.5 120 no no yes no
Naomi Harford 117.5 62.5 120 no no yes no
Tino Nyazika 130 90 160 no yes no no
Dave Looney 225 110 240 yes no no no
Gavin Bolger 160 100 200 yes no no no
Seosamh Ó Griallais 240 165 250 yes no no no
Poipin Dearg 100 50 117.5 no no yes no
David Moran 155 95 205 yes no no no
Mark Stell 160 140 200 yes no no no
Rachel Knight 92.5 50 105 no no yes no
Louise Kershaw 130 55 135 no no yes no
Tara Conlon 52.5 40 90 no no no yes
Karen mc Kernan 110 60 117.5 no no no yes
no yes

Leave a Comment